centertop
Möjligheter
Vi undersöker dina möjligheter att teckna ett prisvärt och anpassat försäkringspaket. Vi tar fram de skattemässigt mest fördelaktiga lösningarna för sparande i försäkring. Vi optimerar till innehåll och pris. En utredning är oftast kostnadsfri. En fullständig pensionsutredning för dig och ditt företag är en bra grund att stå på. Allt inom personförsäkring för dig och företaget med endast en kontaktperson. Vår målsättning är att ge fullservice i alla livförsäkringsfrågor Närhet till kund för att ge en professionell och kunskapsbaserad rådgivning till alla kunder. Vi kommer till dig eller du kommer till oss Tillsammans löser vi problemet i samråd med dig.
gem
Offshore

En utlandsbaserad kapitalförsäkring fungerar precis som en svensk kapitalförsäkring (se nästa spalt). Om du skall flytta utomlands under några år skiljer sig den utländska försäkringen väsentligt skattemässigt. En fördel är att om man placerar försäkringen i något skatteparadis erhåller man total skattefrihet på sparat belopp. En företagsägd kapitalförsäkring "Europapension" kan vara ett alternativ för utlandspersonal eller som extremavsättning för pensioner utöver avdragsrätt enligt svensk skattelagstiftning Utlandsförsäkring ger möjligheter utöver det vanliga när det gäller flexibilitet . Hör gärna av dig för att diskutera vilka möjligheter du har att placera utomlands. Avkastningskatten betalas av företaget och drabbar således inte utfallande belopp.

Pensionssparande
Att lägga undan pengar för framtiden har blivit ett populärt sparande. Genom pensionsförsäkringens skattelättnader för företag och privatpersoner är det de mest lönsamma sparandet som finns, med hänsyn tagen till riskfaktorer för andra sparformer.
Offshore
En utlandsbaserad kapitalförsäkring fungerar precis som en svensk kapitalförsäkring (se nästa spalt). Om du skall flytta utomlands under några år skiljer sig den utländska försäkringen väsentligt skattemässigt. En fördel är att om man placerar försäkringen i något skatteparadis erhåller man total skattefrihet på sparat belopp.
Kapitalförsäkringar
Kapitalförsäkringen är ett alternativ till alla sparformer. Lämplig som nyckelmannaförsäkring eller kompanjonsförsäkring i företaget.Kapitalförsäkringar beskattas med en avkastningskatt i Sverige.
Försäkringskonsult Bo Ruhne AB