centertop
Möjligheter
Vi undersöker dina möjligheter att teckna ett prisvärt och anpassat försäkringspaket. Vi tar fram de skattemässigt mest fördelaktiga lösningarna för sparande i försäkring. Vi optimerar till innehåll och pris. En utredning är oftast kostnadsfri. En fullständig pensionsutredning för dig och ditt företag är en bra grund att stå på. Allt inom personförsäkring för dig och företaget med endast en kontaktperson. Vår målsättning är att ge fullservice i alla livförsäkringsfrågor Närhet till kund för att ge en professionell och kunskapsbaserad rådgivning till alla kunder. Vi kommer till dig eller du kommer till oss Tillsammans löser vi problemet i samråd med dig.
gem
Pensionssparande

Att lägga undan pengar för framtiden har blivit ett populärt sparande. Genom pensionsförsäkringens skattelättnader för företag och privatpersoner är det de mest lönsamma sparandet som finns, med hänsyn tagen till riskfaktorer för andra sparformer. Pensionsförsäkringar kan tecknas som fondförsäkring eller med traditionellt sparande. Man kan således välja om man vill påverka sitt sparande själv eller att överlåta till försäkringsbolaget att förvalta kapitalet. Nu är det möjligt att spara 35 % av sin lön i pensionsförsäkring förutsatt att arbetsgivaren betalar premierna. Ett alternativ inom ramen för 35 % avdraget är löneavstående vilket bör ge möjlighet till en högre premie och på sikt högre pension. De flesta bolagen har planpensionslösningar för företagare

Pensionssparande
Att lägga undan pengar för framtiden har blivit ett populärt sparande. Genom pensionsförsäkringens skattelättnader för företag och privatpersoner är det de mest lönsamma sparandet som finns, med hänsyn tagen till riskfaktorer för andra sparformer.
Offshore
En utlandsbaserad kapitalförsäkring fungerar precis som en svensk kapitalförsäkring (se nästa spalt). Om du skall flytta utomlands under några år skiljer sig den utländska försäkringen väsentligt skattemässigt. En fördel är att om man placerar försäkringen i något skatteparadis erhåller man total skattefrihet på sparat belopp.
Kapitalförsäkringar
Kapitalförsäkringen är ett alternativ till alla sparformer. Lämplig som nyckelmannaförsäkring eller kompanjonsförsäkring i företaget.Kapitalförsäkringar beskattas med en avkastningskatt i Sverige.
Försäkringskonsult Bo Ruhne AB