centertop
Företagsprofil
Vi har mångårig erfarenhet av försäkringsförmedling. Vår starka sida är rådgivning med ett personligt engagemang. Vi besöker dig där du befinner dig för en analys av ditt försäkringsbehov. Om du har behov av ändring, komplettering eller nyteckning av dina försäkringar förmedlar vi detta till det försäkringsbolag vi i samråd bestämmer. Vi förmedlar alla bolags försäkringar så vi hjälper gärna till att se över hela din försäkringssituation. Vårt största kunskapsområde ligger inom liv och pensionsförsäkring. Du kan läsa mer på sidan med möjligheter.

Små och medelstora företag får den bästa service i försäkringsfrågor som marknaden kan erbjuda. Vårt stora nät av samarbetspartners ger unika möjligheter till kompletta lösningar för företagens hela försäkringsbehov. Vi förmedlar alla typer av fondförsäkringar och rent fondsparande. Traditionella livförsäkringar ser vi som ett behov som kunden efter analys bör avgöra själv till vilken storlek eller belopp han väljer. Efterlevandeskyddet är en viktig del i traditionell försäkring.

En självklar del av vår vardag är att se trender och fakta på börsen och de finansiella marknaderna. Som en följd av vår analys kan vi ge våra kunder tips om lämpliga förändringar i fondförsäkringar och fonder.
Privatpersoner
Vi förmedlar alla typer av livförsäkringar samt alternativ för privat sparande i försäkring. Finansiella tjänster och rådgivning för större kapitalplaceringar, Pensionssparande, Generationsskifte via utlandsbaserad kapitalförsäkring och mycket annat


frihet
Pensionssparande
Att lägga undan pengar för framtiden har blivit ett populärt sparande. Genom pensionsförsäkringens skattelättnader för företag och privatpersoner är det de mest lönsamma sparandet som finns, med hänsyn tagen till riskfaktorer för andra sparformer.
Offshore
En utlandsbaserad kapitalförsäkring fungerar precis som en svensk kapitalförsäkring (se nästa spalt). Om du skall flytta utomlands under några år skiljer sig den utländska försäkringen väsentligt skattemässigt. En fördel är att om man placerar försäkringen i något skatteparadis erhåller man total skattefrihet på sparat belopp.
Kapitalförsäkringar
Kapitalförsäkringen är ett alternativ till alla sparformer. Lämplig som nyckelmannaförsäkring eller kompanjonsförsäkring i företaget.Kapitalförsäkringar beskattas med en avkastningskatt i Sverige.
Försäkringskonsult Bo Ruhne AB